Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Nagranie w języku migowym

Data publikacji: 2021-03-19

JĘZYK MIGOWY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTROWIU

Data publikacji: 2021-03-19

Język migowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r., poz. 1824 z późn.zm) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwaną dalej „osoba uprawnioną” ma prawo do:

1. Załatwienia spraw z wykorzystaniem pomocy osoby przybranej.

Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2. Kontaktu z ośrodkiem za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej – sekretariat@mgopsjastrowie.opsinfo.pl
  • wizyty w Ośrodku – wniosek papierowy
  • kontaktu telefonicznego pod numerem 67 266 25 26
  • wiadomości MMS pod numerem 512-877-961

1. Skorzystanie z usług tłumacza migowego

  • tłumacza PJM (polski język migowy)
  • tłumacza SJM (system językowo-migowy)
  • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku (do pobrania poniżej).

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2021r. poz. 159 z późn.zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Załączniki:

  1. Wniosek o zapewnienie Tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika (plik pdf 185KB)