Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

88 8935 0009 0000 1384 2000 0010

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i społecznych.

12 8935 0009 0000 1384 2000 0020

Wpłaty:
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń,
- zwrot kosztów upomnienia,
- opłaty za usługi opiekuńcze,
- dobrowolna alimentacja za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny,
- opłata za wyżywienie w stołówce DDPS (podopieczni i uczniowie),
- opłata za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych i Socjalnych w Nadarzycach

54 8935 0009 0000 1384 2000 0040

Zwrot fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna.