Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Zespół Mieszkań Chronionych i Socjalnych w Nadarzycach

Data publikacji: 2013-10-14

Zespół Mieszkań Chronionych i Socjalnych w Nadarzycach przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu rozpoczął działalność z dniem 02.09.2013.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
W Zespole Mieszkań Chronionych i Socjalnych w Nadrzycach zamieszkuje aktualnie 18 osób, przewidywana ilość to 20 mieszkańców .
Opiekę nad mieszkańcami sprawuje 8 opiekunek osób starszych.

 

Zespół Mieszkań Chronionych i Socjalnych w NadarzycachZespół Mieszkań Chronionych i Socjalnych w NadarzycachZespół Mieszkań Chronionych i Socjalnych w NadarzycachZespół Mieszkań Chronionych i Socjalnych w NadarzycachZespół Mieszkań Chronionych i Socjalnych w NadarzycachZespół Mieszkań Chronionych i Socjalnych w NadarzycachZespół Mieszkań Chronionych i Socjalnych w NadarzycachZespół Mieszkań Chronionych i Socjalnych w NadarzycachZespół Mieszkań Chronionych i Socjalnych w NadarzycachZespół Mieszkań Chronionych i Socjalnych w NadarzycachZespół Mieszkań Chronionych i Socjalnych w Nadarzycach