Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Warsztat Terapii Zajęciowej

Celem działalności jest stworzenie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, na miarę jej indywidualnych możliwości.
Warsztat posiada 6 pracowni:
- pracownia gospodarstwa domowego,
- pracownia rękodzieła,
- pracownia edukacyjno - artystyczna,
- pracownia przyrodnicza,
- pracownia stolarska,
- pracownia techniczna.
Ogółem jest 30 uczestników, na jednego terapeutę przypada 5 uczestników.
Oprócz codziennych zajęć terapeutycznych uczestnicy biorą czynny udział w konkursach, prezentacjach, wycieczkach i imprezach integracyjnych oraz w działaniach na rzecz ochrony środowiska realizując tym samym program rehabilitacji społecznej.