Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Działalność i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy społecznej

Dzienny Dom pomocy Społecznej w Jastrowiu jest placówką dziennego pobytu.
Do podstawowych zadań należy:
- organizowanie wolnego czau poprzez zajęcia świetlicowe i terapeutyczne,
- przygotowywanie zbiorowych posiłków i ich wydawanie,
- tworzenie warunków do rozwijania form aktywności ruchowej poprzez możliwości korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych, udziału w imprezach sportowych oraz doskonalenia znajomości zasad zdrowego stylu życia,
- organizowanie wystaw, odczytów, prelekcji oraz imprez rozrywkowych i turystycznych.
Świetlica udostępniona jest od poniedziałku do piątku od godz. 8:00-18:00
Osoby korzystające z usług DDPS to osoby samotne w wieku emerytalnym, osoby starsze i osoby z określonym stopniem niepełnosprawności.