Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2017-04-24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 164KB)

Informacja o otwarciu ofert

Data publikacji: 2017-04-20

Informacja o otwarciu ofert

Informacja o otwarciu ofertInformacja o otwarciu ofert

Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 2017-04-05

Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń piwnicy z przeznaczeniem na salkę rehabilitacyjną i pokój wyciszeń w Zespole Mieszkań Chronionych i Socjalnych w Nadarzycach w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"

Załączniki:

 1. Przetarg nieograniczony (plik pdf 155KB)
 2. Przetarg nieograniczony (plik pdf 72KB)
 3. Przetarg nieograniczony (plik pdf 34KB)
 4. Przetarg nieograniczony (plik pdf 139KB)
 5. Przetarg nieograniczony (plik pdf 161KB)
 6. Przetarg nieograniczony (plik pdf 396KB)
 7. Przetarg nieograniczony (plik pdf 151KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2013-11-27

Jastrowie 26.11.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługę związaną z Dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum
na terenie Gminy i Miasta Jastrowie
Zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy z dn. 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759, ze zm.) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę związaną z dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy i Miasta Jastrowie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Oferta nr 1. TESS POLSKA Sp. z o.o. 75-211 Koszalin, ul. Bohaterów Warszawy 2
Oferta nr 2. Bar "Pod Strzechą" Barbara Porada ul. Kilińszczaków 22, 64-915 Jastrowie.
Oferta nr 3. PHU Kulinaria S.C. ul. Lotnicza 10, 64-920 Piła
W prowadzonym postępowaniu dokonano wyboru w oparciu o kryteria wskazane w SIWZ z zastosowaniem wzorów podanych w SIWZ następujących ofert, które uzyskały następującą punktację:
Oferta Nr Nazwa i adres wykonawcy/ Kryterium/Cena /Łączna liczba uzyskanych punktów /Kolejność ofert wg. kryterium ceny
1.TESS POLSKA Sp. z o.o. 75-211 Koszalin, ul. Bohaterów Warszawy 2
99 / 99
Oferta druga w kolejności
2.Bar "Pod Strzechą" Barbara Porada , ul. Kilińszczaków 22, 64-915 Jastrowie. 80 / 80 Oferta trzecia w kolejności
3.PHU Kulinaria S.C, ul. Lotnicza 10, 64-920 Piła
100 / 100
Oferta pierwsza w kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 3 odpowiada wszelkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu
Jarosław Janusiak

Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 2013-11-12

Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy i Miasta Jastrowie

Czytaj całość publikacji "Przetarg nieograniczony"

Załączniki:

 1. Furmularz ofertowy (plik doc 35KB)
 2. Oświadzcenie o stosowaniu opakowań (plik doc 24KB)
 3. Oswiadczenie o transporcie (plik doc 24KB)
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ustawy (plik doc 27KB)
 5. Projekt umowy (plik doc 47KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery

Data publikacji: 2012-07-19

Jastrowie 18.07.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługę związaną
z Dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum
na terenie Gminy i Miasta Jastrowie

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy z dn. 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759, ze zm.) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę związaną z dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy i Miasta Jastrowie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Oferta nr 1. TESS POLSKA Sp. z o.o. 75-347 Koszalin, ul. Władysława IV 137.
Oferta nr 2. Bar "Pod Strzechą" Barbara Porada ul. Kilińszczaków 22, 64-915 Jastrowie.
Oferta nr 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe, GASTRONOMIK, ul. Dworcowa 13/4, 78-600 Wałcz.
W prowadzonym postępowaniu dokonano wyboru w oparciu o kryteria wskazane w SIWZ
z zastosowaniem wzorów podanych w SIWZ następujących ofert, które uzyskały następującą punktację:

Oferta Nr Nazwa i adres wykonawcy Kryterium/Cena Łączna liczba uzyskanych punktów Kolejność ofert wg. Kryterium ceny
1. TESS POLSKA Sp. z o.o. 75-347 Koszalin, ul. Władysława IV 137. 100 100 Oferta pierwsza w kolejności
2. Bar "Pod Strzechą" Barbara Porada , ul. Kilińszczaków 22, 64-915 Jastrowie. 83 83 Oferta trzecia w kolejności
3. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, GASTRONOMIK, ul. Dworcowa 13/4, 78-600 Wałcz.
92 92 Oferta druga w kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 firmy TESS POLSKA Sp. z o.o. 75-347 Koszalin, ul. Władysława IV 137 odpowiada wszelkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

Kierownik
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu
Jarosław Janusiak

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Data publikacji: 2012-07-05

Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy i Miasta Jastrowie

Czytaj całość publikacji "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia "

Załączniki:

 1. Zał. Nr 5 Projekt Umowy (plik doc 69KB)
 2. Zał. nr 1 Formularz Ofertowy (plik doc 35KB)
 3. Zał Nr 2 Oswiadczenie o spełnieniu warunków z art 22 ustawy (plik doc 27KB)
 4. Zał Nr 3 Oświadczenie o transporcie (plik doc 24KB)
 5. Zał. Nr 4 Oświadczenie o stosownym opakowaniu (plik doc 24KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Data publikacji: 2012-07-05

Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy i Miasta Jastrowie

Czytaj całość publikacji "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia "

Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 2012-07-05

Dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjum na terenie Gminy i Miasta Jastrowie

Czytaj całość publikacji "Przetarg nieograniczony "