Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie

ul. Żymierskiego 79
64-915 Jastrowie
tel.: (67)266-22-11, faks: (67)266-23-42
email: sekretariat@jastrowie.pl

http://www.jastrowie.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie

ul. Kolejowa 11
77-400 Złotów
tel./faks: (67)263-54-34
e-mail: pozl@praca.gov.pl

http://www.pupzlotow.pl

Starostwo Powiatowe w Złotowie

Aleja Piasta 32
77-400 Złotów
tel. (67)263-32-20, faks. (67)263-28-02
e-mail: starosta@zlotow-powiat.pl

http://www.zlotow-powiat.pl

Urząd Skarbowy w Złotowie

Aleja Piasta 25
77-400 Złotów
tel. (67)263-54-20, faks: (67)263-39-00

http://www.info.us-zlotow.org

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. (61)854-10-71, 61 854 13 00, faks: (61)852-73-27
e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl

http://www.poznan.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel.: (61)626-66-66 faks: (61)626-67-44
e-mail: info@umww.pl

http://www.umww.pl