Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Ogłoszenie

Data publikacji: 2022-01-18

prefs

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEGO OPRACOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie (plik pdf 1637KB)

Informacja o wyborze partnera

Data publikacji: 2020-01-29

prefs

Dot.: Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego pn. Aktywna integracja w Mieście i Gminie Jastrowie, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Konkurs zamknięty nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 w ramach osi priorytetowej 7 - Włączenie społeczne, Działanie 7.1 - Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe.

Czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze partnera"

Informacja dotycząca trwałości projektu

Data publikacji: 2020-01-27

prefs

Informacja dotycząca trwałości projektu
Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim,
Nr RPWP.07.02.01-30-0015/15,
 

Załączniki:

  1. Informacja dotycząca trwałości projektu (plik pdf 16KB)

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2020-01-07

prefs

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEGO OPRACOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE"

Załączniki:

  1. OGŁOSZENIE (plik pdf 1919KB)

Informacja o wyborze partnera

Data publikacji: 2019-08-27

prefs
Dot.: ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego pn. Wsparcie dla osób potrzebujących z Gminy Jastrowie. Plan pomocy dla rodzin z problemami wychowawczymi. Utworzenie Klubu Seniora i świetlicy dla dzieci. realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Konkurs nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/19, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe.

Czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze partnera"

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Data publikacji: 2019-07-11

prefs

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA
DO WSPÓLNEGO OPRACOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA"

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 (plik doc 57KB)
  2. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA (plik pdf 56KB)
  3. SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA (plik pdf 31KB)
  4. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - AKTUALNE (plik pdf 56KB)

Zobacz także: archiwum "Europejski Fundusz Społeczny" (archiwum)...