Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Od 17.12.2021 do 22.12.2021r.

Wypłata :
- zasiłków stałych
- zasiłków okresowych
- zasiłków celowych Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

Kasa BS Jastrowie
Punkt kasowy BS Sypniewo

Od 14.12.2021r. do 22.12.2021

Wypłata:
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Kasa BS Jastrowie
Punkt Kasowy Sypniewo
Przelew na konto bankowe

Wypłata 500+

15.12.2021 r. - 22.12.2021 r.

Kasa BS Jastrowie
Punkt Kasowy BS Sypniewo
Przelew na konto bankowe