Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Ogłoszenie

Data publikacji: 2022-01-18

prefs

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEGO OPRACOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1637KB)

Ogłoszenie

Data publikacji: 2022-01-12

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu uprzejmie informuje, iż zatrudni osobę na stanowisku pracownik socjalny.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 834KB)

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Data publikacji: 2022-01-05

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu informuje, iż przystąpił do programu ministerialnego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Ma on na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym uczestników programu.   

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu nie może przekroczyć 60 godzin miesięcznie (a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Asystent osobisty - plakat

DODATEK OSŁONOWY

Data publikacji: 2022-01-04

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Załączniki:

 1. Plakat -dodatek osłonowy (plik pdf 1240KB)

Zarządzenie nr 1/2022

Data publikacji: 2022-01-03

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu informuje, że dnia 07.01.2022 r. Ośrodek będzie NIECZYNNY.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 1/2022 (plik pdf 1131KB)

31.12.2021- ZMIANA GODZIN PRACY OŚRODKA

Data publikacji: 2021-12-30

Uprzejmie informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu w dniu 31 grudnia 2021r. będzie czynny do godz. 12.00.

INFORMACJA

Data publikacji: 2021-12-21

Informacja

Ogłoszenie

Data publikacji: 2021-12-14

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu uprzejmie informuje, że zatrudni osobę na stanowisku masażysta.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 668KB)

Informacja o wyniku naboru

Data publikacji: 2021-11-26

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu - zastępca kierownika.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku naboru (plik pdf 282KB)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Data publikacji: 2021-11-17

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z naborem na wolne stanowisko pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu - zastępca kierownika.

Załączniki:

 1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (plik pdf 249KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-11-08

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2021 z dnia 11.10.2021 r. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu informuje, że dnia 12.11.2021 r. Ośrodek będzie NIECZYNNY.

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 1156KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-11-03

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu informuje, że jest możliwość dożywiania dzieci w szkole od 2.01.2022 r. pod warunkiem złożenia podania do tutejszego Ośrodka do dnia 15.12.2021 r.

Złożenie podania po tym terminie wiąże się z wydaniem decyzji do 15.01.2022 r.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 1207KB)

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2021-10-29

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu na stanowisku zastępca kierownika.

Załączniki:

 1. Oświadczenie kandydata (plik doc 29KB)
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych (plik doc 32KB)
 3. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 1266KB)
 4. Kwestionariusz osobowy (plik pdf 46KB)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Data publikacji: 2021-10-25

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z naborem na wolne stanowisko pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu - zastępca kierownika.

Załączniki:

 1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (plik pdf 240KB)

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2021-10-11

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu na stanowisku zastępca kierownika.

Załączniki:

 1. Oświadczenie kandydata (plik doc 29KB)
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych (plik doc 32KB)
 3. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 1704KB)
 4. Kwestionariusz osobowy (plik pdf 46KB)

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Data publikacji: 2021-10-05

Logo flaga i herb PL

W związku z realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" Gmina i Miasto Jastrowie uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Wartość dofinansowania:   800 000,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania:    1 000 000,00 zł

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest udzielenie pomocy zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy rodzinom w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Założenia programu „Posiłek w szkole i w domu” stanowią trzy moduły każdy kierowany do innej grupy osób:

 1. moduł  dla dzieci i młodzieży,
 2. moduł dla osób dorosłych,
 3. moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Czytaj całość publikacji "Program „Posiłek w szkole i w domu”"

Tablica o dofinansowaniu
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...