Konta bankowe


88 8935 0009 0000 1384 2000 0010

2010-06-18

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i społecznych.


12 8935 0009 0000 1384 2000 0020

2010-06-10

Wpłaty:
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń,
- zwrot kosztów upomnienia,
- opłaty za usługi opiekuńcze,
- dobrowolna alimentacja za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny,
- opłata za wyżywienie w stołówce DDPS (podopieczni i uczniowie),
- opłata za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych i Socjalnych w Nadarzycach


54 8935 0009 0000 1384 2000 0040

2010-06-01

Zwrot fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna.


przejdź do góry...

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu. ul. Kieniewicza 19 64-915 Jastrowie tel. (67)266-25-26, (67)266-29-49, (67)266-22-08

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji