Europejski Fundusz Społeczny


Informacja o wyborze partnera

2020-01-29

Dot.: Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Aktywna integracja w Mieście i Gminie Jastrowie”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Konkurs zamknięty nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 w ramach osi priorytetowej 7 - Włączenie społeczne, Działanie 7.1 - Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe.

czytaj całośćczytaj całość...


Informacja dotycząca trwałości projektu

2020-01-27

Informacja dotycząca trwałości projektu
„Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim”,
Nr RPWP.07.02.01-30-0015/15,

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE

2020-01-07

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEGO OPRACOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze partnera

2019-08-27

Dot.: ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Wsparcie dla osób potrzebujących z Gminy Jastrowie. Plan pomocy dla rodzin z problemami wychowawczymi. Utworzenie Klubu Seniora i świetlicy dla dzieci.” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Konkurs nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/19, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

czytaj całośćczytaj całość...


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

2019-07-11

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA
DO WSPÓLNEGO OPRACOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

2018-11-16

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO NABORU PARTNERA

do wspólnego przygotowania i implementacji wniosku o dofinansowanie projektu
Poprawa dostępności usług społecznych i zdrowotnych w gminie Jastrowie, w tym wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
do konkursu zamkniętego nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne
Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/07.01.02/RPWP/AKME/MGOPS/2018

2018-10-29

W związku z realizacją projektu pt.: „Przez integrację zdobędę aktywizację” numer RPWP.07.01.02-30-0135/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe), Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Lider projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkoleń zawodowych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/07.01.02/RPWP/AKME/MGOPS/2018

2018-10-18

W związku z realizacją projektu pt.: „Przez integrację zdobędę aktywizację” numer RPWP.07.01.02-30-0135/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe), Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Lider projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkoleń zawodowych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2018-10-11

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/07.01.02/RPWP/AKME/MGOPS/2018

2018-10-10

W związku z realizacją projektu pt.: „Przez integrację zdobędę aktywizację” numer RPWP.07.01.02-30-0135/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe), Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Lider projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkoleń zawodowych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/07.01.02/RPWP/AKME/MGOPS/2018

2018-09-24

W związku z realizacją projektu pt.: „Przez integrację zdobędę aktywizację” numer RPWP.07.01.02-30-0135/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe), Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Lider projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkoleń zawodowych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/7.1.2/RPWP/AKME/MGOPS/2018

2018-07-12

W związku z realizacją projektu pt.: „Aktywna Integracja w Powiecie Złotowskim” numer RPWP.07.01.02-30-0041/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Partner projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkoleń zawodowych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/7.1.2/RPWP/AKME/MGOPS/2018

2018-07-09

W związku z realizacją projektu pt.: „Aktywna Integracja w Powiecie Złotowskim” numer RPWP.07.01.02-30-0041/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Partner projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkoleniowych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/7.1.2/RPWP/AKME/MGOPS/2018

2018-07-02

W związku z realizacją projektu pt.: „Aktywna Integracja w Powiecie Złotowskim” numer RPWP.07.01.02-30-0041/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Partner projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkoleń zawodowych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/7.1.2/RPWP/AKME/ES/MGOPS/2018

2018-06-21

W związku z realizacją projektu pt.: „Aktywna Integracja w Powiecie Złotowskim” numer RPWP.07.01.02-30-0041/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe), Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Partner projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/07.01.02/RPWP/AKME/MGOPS/2018

2018-06-01

W związku z realizacją projektu pt.: „Przez integrację zdobędę aktywizację” numer RPWP.07.01.02-30-0135/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe), Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Lider projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkoleń zawodowych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/7.1.2/A-KWADRAT/ES/MGOPS/2018

2018-04-18

W związku z realizacją projektu pt.: „Pomysł na przyszłość”, numer RPWP.07.01.02-30-0030/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja-projekty konkursowe), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia Kursu umiejętności społecznych w ramach usług grupowego poradnictwa psychologicznego w projekcie, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

2018-03-27

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy w Jastrowiu zawiadamia, iż do świadczenia usług szkoleń zawodowych w ramach realizacji projektu pt.: „Przez integrację zdobędę aktywizację”, numer RPWP.07.01.02-30-0135/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja-projekty konkursowe), wybrana została oferta złożona przez A-KWADRAT Klaudia Kaczmarek ul. Żeleńskiego 6/1 64-920 Piła.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/07.01.02/RPWP/AKME/MGOPS/2018

2018-03-19

W związku z realizacją projektu pt.: „Przez integrację zdobędę aktywizację” numer RPWP.07.01.02-30-0135/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe), Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Lider projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkoleń zawodowych, zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2018-03-15

Zapytanie ofertowe 1/07.01.02/RPWP/AKME/MGOPS/2018

W związku z wystąpieniem niezgodności pomiędzy treścią zapytania ofertowego a zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Przez integrację zdobędę aktywizację”, numer RPWP.07.01.02-30-0135/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja-projekty konkursowe), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu (lider projektu) unieważnia zapytanie ofertowe nr 1/07.01.02/RPWP/AKME/MGOPS/2018 z dnia 05 marca 2018 r. dotyczące świadczenia usług szkoleń zawodowych.
W zapytaniu ofertowym zostały wskazane za małe liczby godzin szkoleniowych.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07.01.02/RPWP/AKME/MGOPS/2018

2018-03-05

W związku z realizacją projektu pt.: „Przez integrację zdobędę aktywizację” numer RPWP.07.01.02-30-0135/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe), Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Lider projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkoleń zawodowych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze partnera

2018-01-23

Dot.: ogłoszenie o naborze Partnera do realizacji projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu złotowskiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Konkurs nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

czytaj całośćczytaj całość...


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEGO OPRACOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO

2017-12-29

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 ze zm.) ogłasza otwarty nabór Partnera do realizacji projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu złotowskiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Konkurs nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

2017-12-28

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy w Jastrowiu zawiadamia, iż do świadczenia usług indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach realizacji projektu pt.: „Pomysł na przyszłość”, numer RPWP.07.01.02-30-0030/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja-projekty konkursowe), wybrana została oferta złożona przez PROGRESSIO Pracownia Rozwoju i Badań Psychologicznych z Poznania.


Informacja o wyborze partnera

2017-12-27

Dot.: ogłoszenie o naborze Partnera do realizacji projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu złotowskiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Konkurs nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

czytaj całośćczytaj całość...


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/7.1.2/A-KWADRAT/ES/MGOPS/2017

2017-12-12

W związku z realizacją projektu pt.: „Pomysł na przyszłość”, numer RPWP.07.01.02-30-0030/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja-projekty konkursowe), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług indywidualnego poradnictwa psychologicznego w projekcie, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEGO OPRACOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO

2017-11-27

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 ze zm.) ogłasza otwarty nabór Partnera do realizacji projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu złotowskiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Konkurs nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/7.1.2/RPWP/AKME/MGOPS/2017

2017-11-13

W związku z realizacją projektu pt.: „Aktywna Integracja w Powiecie Złotowskim” numer RPWP.07.01.02-30-0041/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Partner projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkoleń zawodowych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/7.1.2/RPWP/AKME/MGOPS/2017

2017-11-13

W związku z realizacją projektu pt.: „Aktywna Integracja w Powiecie Złotowskim” numer RPWP.07.01.02-30-0041/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Partner projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkoleniowych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Dołączone pliki:


„Przez integrację zdobędę aktywizację”

2017-10-31

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy w Jastrowiu informuje, że w ramach realizacji projektu pt.: „Przez integrację zdobędę aktywizację”, numer RPWP.07.01.02-30-0135/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja-projekty konkursowe), będzie prowadzony Klub Integracji Społecznej przy ul. Kolejowej 5 w Jastrowiu dla 24 mieszkańców Gminy Jastrowie. Udział w zajęciach KIS-u będzie miał na celu przerwanie bierności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zaplanowano działania obejmujące wsparciem 24 osoby skierowane do KIS w Jastrowiu, oraz 50 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Jastrowie, Okonek lub Krajenka w zakresie min:
- diagnoza predyspozycji społeczno – zawodowych,
- kursy zawodowe,
- pośrednik pracy,
- trening umiejętności społecznych,
- wyjazd integracyjny dla 24 osób z KIS,
- dyżur specjalistów w ramach KIS,
- stypendium szkoleniowe do 50 osób spoza KIS.

Udział uczestnika/czki w projekcie jest bezpłatny.


"POMYSŁ NA PRZYSZŁOŚĆ"

2017-09-04

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu oraz Firma A-KWADRAT Klaudia Kaczmarek serdecznie zapraszają do udziału w projekcie "POMYSŁ NA PRZYSZŁOŚĆ".
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja-projekty konkursowe)

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/7.1.2/A-KWADRAT/ES/MGOPS/2017

2017-09-01

W związku z realizacją projektu pt.: „Pomysł na przyszłość”, numer RPWP.07.01.02-30-0030/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja-projekty konkursowe), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług indywidualnego poradnictwa psychologicznego w projekcie, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/7.1.2/RPWP/AKME/MGOPS/2017

2017-07-03

W związku z realizacją projektu pt.: „Aktywna Integracja w Powiecie Złotowskim” numer RPWP.07.01.02-30-0041/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Partner projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkoleniowych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 3/7.1.2/RPWP/AKME/MGOPS/2017

2017-04-20

W związku z realizacją projektu pt.: „Aktywna Integracja w Powiecie Złotowskim” numer RPWP.07.01.02-30-0041/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Partner projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkoleń zawodowych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

2017-02-02

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy w Jastrowiu zawiadamia, iż do świadczenia usług grupowego poradnictwa psychologicznego w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywna Integracja w Powiecie Złotowskim”, numer RPWP.07.01.02-30-0041/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja-projekty konkursowe), wybrana została oferta złożona przez Pracownia Rozwoju Tomasz Juńczyk, ul. Kościelna 30/24, 60-538 Poznań.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/7.1.2/RPWP/AKME/ES/MGOPS/2017

2017-01-23

W związku z realizacją projektu pt.: „Aktywna Integracja w Powiecie Złotowskim”, numer RPWP.07.01.02-30-0041/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja-projekty konkursowe), Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług grupowego poradnictwa psychologicznego w projekcie, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Dołączone pliki:


Unieważnienie postępowania

2016-12-12

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zapytanie ofertowe 2/7.1.2/RPWP/AKME/ES/MGOPS/2016

czytaj całośćczytaj całość...


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/7.1.2/RPWP/AKME/ES/MGOPS/2016

2016-11-17

W związku z realizacją projektu pt.: „Aktywna Integracja w Powiecie Złotowskim”, numer RPWP.07.01.02-30-0041/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja-projekty konkursowe), Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług grupowego poradnictwa psychologicznego w projekcie, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/7.1.2/RPWP/AKME/MGOPS/2016

2016-09-28

W związku z realizacją projektu pt.: „Aktywna Integracja w Powiecie Złotowskim” numer RPWP.07.01.02-30-0041/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe), Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Partner projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług szkoleń zawodowych, zgodnie z załączonym zapytaniem.

Dołączone pliki:


„AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM”

2016-07-01

Projekt realizowany jest przez Fundację AKME w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Gminą Jastrowie/Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastrowiu i Wielkopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN.

czytaj całośćczytaj całość...


Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem

2014-05-29

www.efs.gov.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem"

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2013-09-30

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/2013

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2013-09-30

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/2013

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2013-09-30

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2013

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2013-09-30

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2013

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2013-09-30

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/2013

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2013-09-30

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/2013

czytaj całośćczytaj całość...


Zapytanie ofertowe nr 16/2013

2013-09-12

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu "Kucharz - organizator przyjęć okolicznościowych z elementami carvingu" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 17/2013

2013-09-12

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu "Fryzjer z makijażem oraz przedłużaniem i zagęszczaniem rzęs" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 18/2013

2013-09-12

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu "Kasa fiskalna z obsługą komputera i fakturowaniem" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 19/2013

2013-09-12

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu "Kucharz - organizator przyjęć okolicznościowych z elementami carvingu oraz obsługą aka fiskalnych i fakturowaniem" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 20/2013

2013-09-12

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu "Prawo jazdy Kat. B" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 21/2013

2013-09-12

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu "Opiekunka dziecięca" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o wyborze oferty

2013-08-09

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2013

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2013-08-09

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2013-08-09

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2013

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2013-08-09

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2013

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2013-08-09

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2013

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2013-08-09

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2013

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2013-08-09

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2013

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2013-08-09

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2013

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2013-08-09

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2013

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2013-08-09

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2013

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2013-08-09

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2013

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2013-08-09

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2013

czytaj całośćczytaj całość...


Zapytanie ofertowe nr 4/2013

2013-07-29

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu "Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 12/2013

2013-07-29

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu "Ochroniarz" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 13/2013

2013-07-29

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu "Prawo jazdy Kat. B" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 15/2013

2013-07-29

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu "Opiekunka dziecięca" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 5/2013

2013-07-29

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu "Wykończenia budowlane" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 6/2013

2013-07-29

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu "Kucharz" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 7/2013

2013-07-29

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu "Konserwator budynków" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 8/2013

2013-07-29

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu "Spawanie metodą MIG" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 9/2013

2013-07-29

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu "Koparko-ładowarka" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 10/2013

2013-07-29

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu "Makijaż i wizaż" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 11/2013

2013-07-29

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu "Operator wózka jezdiowego" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 14/2013

2013-07-29

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu "Prawo jazdy Kat. C + E" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o wyborze oferty

2013-07-23

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013

czytaj całośćczytaj całość...


Zapytanie ofertowe nr 3/2013

2013-07-10

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badań lekarskich (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o wyborze oferty

2013-07-09

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2013

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2013-07-09

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2013

czytaj całośćczytaj całość...


Zapytanie ofertowe nr 1/2013

2013-06-27

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Kursu Aktywnego Poszukiwania Pracy (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 2/2013

2013-06-27

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia indywidualnego doradztwa psychologicznego / doradztwa zawodowego (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Akyuwne jutro

2013-05-06

www.efs.gov.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Aktywne jutro"

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2012-10-18

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2012

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2012-10-18

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2012

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2012-10-18

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2012

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2012-10-18

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2012

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2012-10-18

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2012

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2012-10-18

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/2012

czytaj całośćczytaj całość...


Wybór oferty Kursu „Prawo jazdy kat. B”

2012-10-18

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/2012
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu informuję, iż do przeprowadzenia Kursu „Prawo jazdy kat. B” w ramach projektu systemowego „Aktywne jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, została wybrana Firma Handlowo-Usługowa, Ośrodek Szkolenia Kierowców „IDZIKOWSKI” - Damian Idzikowski z Jastrowia.


Ogłoszenie o wyborze oferty

2012-10-18

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/2012

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2012-10-18

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2012

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2012-10-18

www.efs.gov.pl

Dot.: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/2012

czytaj całośćczytaj całość...


Zapytanie ofertowe nr 19/2012

2012-09-28

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Kursu "Pracownik wykończeniowych robót murarskich" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 21/2012

2012-09-28

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Kursu "Obsługa kas fiskalnych i komputera oraz fryzjer" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 22/2012

2012-09-28

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Kursu "Obsługa kas fiskalnych i komputera" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 20/2012

2012-09-28

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Kursu "Spawanie metodami MAG i TIG" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 16/2012

2012-09-27

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Kursu "Prawo jazdy kat. B" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 17/2012

2012-09-27

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Kursu "Organizacja przyjęć z elementami florystyki" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 18/2012

2012-09-27

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Kursu "Fryzjer oraz stylizacja paznokci" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 12/2012

2012-09-26

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Kursu "Nowoczesny pracownik małej gastronomii" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 13/2012

2012-09-26

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Kursu "Obsługa kas fiskalnych i komputera oraz stylizacja paznokci" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 14/2012

2012-09-26

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Kursu "Obsługa kas fiskalnych i komputera oraz tworzenie biżuterii" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 15/2012

2012-09-26

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Kursu "Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o wyborze oferty

2012-08-20

www.efs.gov.pl

Dot.: zapytania ofertowego nr 11/2012 - przeprowadzenie kursu "Pracownik wykończeniowych robót murarskich"

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2012-08-17

www.efs.gov.pl

Dot.: zapytania ofertowego nr 9/2012 - przeprowadzenie kursu "Kelner-barman z językiem angielskim oraz obsługą kas fiskalnych i komputera"

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2012-08-17

www.efs.gov.pl

Dot.: zapytania ofertowego nr 10/2012 - przeprowadzenie kursu "Recepcjonista - szkolenie dla pracowników recepcji z językiem angielskim"

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2012-08-13

www.efs.gov.pl

Dot.: zapytania ofertowego nr 5/2012 - przeprowadzenie kursu "Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych z językiem angielskim"

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2012-08-13

www.efs.gov.pl

Dot.: zapytania ofertowego nr 6/2012 - przeprowadzenie kursu "Stylizacja paznokci - przedłużanie i zdobienie 3 metodami. Makijaż i wizaż. Manicure i pedicure. Pielęgnacja skóry"

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2012-08-13

www.efs.gov.pl

Dot.: zapytania ofertowego nr 7/2012 - przeprowadzenie kursu "Prawo jazdy kat. B"

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2012-08-13

www.efs.gov.pl

Dot.: zapytania ofertowego nr 8/2012 - przeprowadzenie kursu "Operator wózków jezdniowych z BHP i magazynierem"

czytaj całośćczytaj całość...


Zapytanie ofertowe nr 11/2012

2012-08-08

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Kursu "Pracownik wykończeniowych robót murarskich" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 9/2012

2012-08-07

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Kursu "Kelner-barman z językiem angielskim oraz obsługą kas fiskalnych i komputera" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 10/2012

2012-08-07

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Kursu "Recepcjonista - szkolenie dla pracowników recepcji z językiem angielskim" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 7/2012

2012-08-01

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Kursu "Prawo jazdy kat. B" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 8/2012

2012-08-01

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Kursu "Operator wózków jezdniowych z BHP i magazynierem" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 5/2012

2012-07-31

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Kursu "Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych z językiem angielskim" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 6/2012

2012-07-31

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Kursu "Stylizacja paznokci - przedłużanie i zdobienie 3 metodami. Makijaż i wizaż. Manicure i pedicure. Pielęgnacja skóry" (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o wyborze oferty

2012-07-23

www.efs.gov.pl

Dot.: zapytania ofertowego nr 1/2012 - przeprowadzenie badań lekarskich

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2012-07-20

www.efs.gov.pl

Dot.: zapytania ofertowego nr 2/2012 - przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2012-07-20

www.efs.gov.pl

Dot.: zapytania ofertowego nr 4/2012 - zorganizowanie wyjazdu warsztatowego "Obóz Akademii Rodzica"

czytaj całośćczytaj całość...


Ogłoszenie o wyborze oferty

2012-07-20

www.efs.gov.pl

Dot.: zapytania ofertowego nr 3/2012 - przeprowadzenie Kursu Aktywnego Poszukiwania Pracy

czytaj całośćczytaj całość...


Zapytanie ofertowe nr 2/2012

2012-07-06

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 3/2012

2012-07-06

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Kursu Aktywnego Poszukiwania Pracy (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 4/2012

2012-07-06

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji wyjazdu warsztatowego „Obóz Akademii Rodzica” (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr 1/2012

2012-07-03

www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badań lekarskich
(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dołączone pliki:


Aktywne jutro

2012-04-20

www.efs.gov.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Aktywne jutro"

czytaj całośćczytaj całość...


Projekt

2011-01-28

www.efs.gov.pl

W gminie i mieście Jastrowie w 2011 roku po raz kolejny realizowany będzie przez MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ projekt „AKTYWNE JUTRO”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działania projektu adresowane są do osób;
• bezrobotnych,
• w wieku aktywności zawodowej,
• korzystających ze świadczeń udzielanych przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu.
W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia :
• specjalistyczne badania lekarskie w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia,
• Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy,
• kursy i szkolenia zawodowe,
• indywidualne sesje z doradcą zawodowym,
• zasiłki celowe.
UCZESTNICTWO W PROJEKCIE I WSZELKICH JEGO DZIAŁANIACH JEST CAŁKOWICIE NIEODPŁATNE.


przejdź do góry...

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu. ul. Kieniewicza 19 64-915 Jastrowie tel. (67)266-25-26, (67)266-29-49, (67)266-22-08

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji